Zasady i warunki

Operator sklepu i dostawca towarów:
Ogród - części s.r.o.
Siedziba:
Albrechtice 52
Lanškroun 56301
ID: 01786741
Numer VAT: CZ01786741

Kontakt telefoniczny: +420 467 77 10 10 (w godzinach otwarcia 8 - 16 tylko w języku czeskim i angielskim) lub +420 777 96 96 03 (w godzinach otwarcia 8 - 17 pn - sob tylko w języku czeskim).
e-mail: info@garden-parts.cz

 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin dotyczy zakupów w sklepie internetowym www.garden-parts.pl Regulamin określa i określa prawa i obowiązki sprzedawcy (operatora, dostawcy) oraz kupującego (klienta będącego konsumentem). Wszystkie stosunki umowne zawierane są zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej. Jeżeli stroną umowy jest konsument, stosunki nieuregulowane warunkami handlowymi podlegają przepisom kodeksu cywilnego (nr 89/2012 Dz.U.) i ustawy o ochronie konsumentów (nr 634/1992 Dz.U.). Wyciągi z tych przepisów można znaleźć w tej sekcji warunków.

2. Definicja terminów

Umowa konsumencka – jest to umowa kupna-sprzedaży, umowa o dzieło lub inna umowa, jeżeli stroną umowy jest z jednej strony konsument, a z drugiej przedsiębiorca.

Dostawca/sprzedawca – to osoba, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej. Jest to przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza towary lub świadczy usługi na rzecz kupującego.
Kupującym jest Klient naszego sklepu internetowego. Ze względu na obowiązujące przepisy prawa rozróżnia się kupującego będącego konsumentem oraz kupującego będącego przedsiębiorcą.

Kupujący – konsument to każda osoba, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania swojego zawodu zawiera z przedsiębiorcą umowę lub w jakikolwiek inny sposób z nim obcuje.

Kupujący - przedsiębiorca to kupujący, który nabywa produkty lub korzysta z usług w celu prowadzenia działalności gospodarczej z tymi produktami lub usługami. Przepisów szczególnych dotyczących sprzedaży towarów w sklepie nie stosuje się do regulowania stosunku między sprzedającym a kupującym – przedsiębiorcą, z wyjątkiem przepisów § 2160, które stosuje się wyraźnie do stosunku między sprzedawcą a kupujący – przedsiębiorca.

Umowa kupna-sprzedaży – Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do tych towarów. Przepisów art. 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się. Umowa kupna nie zostaje zawarta przez wysłanie przez kupującego zamówienia do sprzedającego. Umowa kupna zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia kupującego przez sprzedającego. Od tego momentu między kupującym a sprzedającym powstają wzajemne prawa i obowiązki, które są określone w umowie kupna-sprzedaży oraz w warunkach, które są integralną częścią tej umowy. Zawarcie umowy sprzedaży bez wynegocjowania wszystkich jej wymagań określonych w Kodeksie Cywilnym jest wyłączone w rozumieniu § 1726 Kodeksu Cywilnego. Ponadto zgodnie z § 1740 par. 3) Kodeksu Cywilnego, sprzedający wyklucza przyjęcie oferty ze zmianą lub odstępstwem.
Informacje o zawartej umowie i warunkach handlowych
Zawierając umowę kupna-sprzedaży, kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami i zgadza się z nimi. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy. Po sfinalizowaniu zamówienia kupujący otrzyma e-mail z potwierdzeniem tego zamówienia. Do niniejszego potwierdzenia dołączona jest aktualna treść regulaminu oraz procedura reklamacyjna sprzedawcy w formacie PDF. Za moment zawarcia umowy kupna uważa się moment potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego.
Umowa zawierana jest w języku czeskim, jeżeli okoliczności po stronie sprzedającego lub kupującego nie stoją temu na przeszkodzie, umowa może być zawarta również w innym języku zrozumiałym dla stron. Zawarta umowa jest archiwizowana przez sprzedającego wyłącznie w celu jej pomyślnego wykonania, zgodnie z ustawą nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami, i nie jest dostępna dla osób trzecich. Informacje o poszczególnych krokach technicznych prowadzących do zawarcia umowy są widoczne podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, a kupujący ma możliwość sprawdzenia i ewentualnej korekty zamówienia przed jego wysłaniem. Niniejszy regulamin jest zamieszczony na stronie naszego sklepu internetowego, co umożliwia jego archiwizację i odtwarzanie przez kupującego.
Zgodnie z nowelizacją ustawy nr 235/2004 Dz.U. o podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. nie ma możliwości zmiany danych w już wystawionym dokumencie podatkowym (fakturze). Zmiana danych w dokumencie podatkowym (fakturze) jest możliwa tylko w przypadku, gdy klient nie otrzymał jeszcze i nie zapłacił za towar.

3. Dostawa towarów

Zamówiony towar dostarczamy według gabarytów i wagi umowną usługą transportową.
Dostawy przedmiotu świadczenia będą realizowane w możliwie najkrótszym terminie, zwykle 2 - 5 dni roboczych, w zależności od dostępności produktów i możliwości operacyjnych sprzedawcy. W wyjątkowych przypadkach lub w przypadku braku towaru na stanie magazynowym termin dostawy może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu. Miejsce dostawy ustalane jest na podstawie zamówienia kupującego. Doręczenie przesyłki pod wskazany adres uważa się za dokonane.
Montaż przedmiotu świadczenia nie jest częścią dostawy. Dostawę pod wskazany adres zapewnia sprzedawca. Odbierając towar od firmy transportowej zawsze dokładnie sprawdzaj integralność opakowania transportowego. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, umieść tę informację w protokole dostawy usługi transportowej. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego towaru w uzgodnionym terminie. Jeśli tak się nie stanie, kupujący ma prawo odstąpić od umowy.
Nie możemy łączyć zamówień ze względu na automatyzację, jeśli są tworzone w różnych dniach od godziny 12:00 i jeśli są opłacone przez bramkę płatności lub przelewem bankowym!
Transport:
Przesyłki:
Przewoźnik będzie na bieżąco informował Cię o wysyłce za pomocą wiadomości SMS/e-mail.
Dzień wcześniej otrzymasz SMS/e-mail z informacją o doręczeniu przesyłki. Jeśli chcesz zmienić dzień dostawy, po prostu odpowiedz na SMS/e-mail.
W dniu dostawy otrzymasz SMS/e-mail określający czas dostawy.
Możesz śledzić swoją przesyłkę na stronie przewoźnika, jego numer wysyłamy w mailu informującym o wysyłce zamówienia.
Przyjęcie przesyłki:
Zdecydowanie zalecamy dokładne sprawdzenie przesyłki po jej otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia rozerwanego lub uszkodzonego opakowania zalecamy nieprzyjęcie przesyłki lub rozwiązanie problemu bezpośrednio z kierowcą firmy transportowej na miejscu poprzez spisanie szkody. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki z pisemnym potwierdzeniem, prosimy o zgłoszenie tego zdarzenia nie później niż 2 dni po otrzymaniu przesyłki na adres e-mail info@garden-parts.cz, gdzie chętnie doradzimy jak postępować w takich przypadkach. W przypadku reklamacji zalecamy nie wyrzucać opakowania – podlega to postępowaniu dowodowemu.

Odbiór osobisty:
W naszym sklepie w Česká Třebová, Kubelkova 1789 Godziny otwarcia: Pon-Pt 8:00 - 16:00 Sob 9:00 - 11:30 Na życzenie odbiór osobisty za opłatą 10 zł
W okresie 1.11 - 28.2 w soboty jest nieczynne.

 4. Warunki płatności

W przypadku towaru na specjalne zamówienie lub towaru, którego nie ma na magazynie, sprzedający potwierdzi wcześniej cenę i termin dostawy kupującemu telefonicznie/e-mailem. Jeśli aktualna cena jest taka sama lub niższa niż w zamówieniu pisemnym lub e-mailowym, nie jest ona potwierdzana kupującemu, a towar jest mu dostarczany po uzgodnionej cenie zgodnie z ważnie zawartą umową. W przypadku zmiany ceny Klient potwierdza, że zapoznał się ze zmianą i wyraża na nią zgodę, w ten sam sposób, w jaki został poinformowany o tej zmianie.
Warunki płatności – podstawowym sposobem dokonania płatności jest zapłata gotówką przy wydaniu przedmiotu świadczenia lub możliwość skorzystania z innych form płatności, które zostały wymienione poniżej. W przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry, Sprzedawca zaczeka z wysłaniem towaru do momentu spełnienia przez Klienta obowiązku dokonania płatności. Dokonanie płatności oznacza zaksięgowanie całej kwoty zgodnie z umową na koncie sprzedającego.
Wszystkie ceny są ostateczne, podane zawierają podatek VAT i składki na utylizację historycznych odpadów elektrycznych, lub dodatkowe opłaty, które konsument jest zobowiązany uiścić za towar. Przed złożeniem zamówienia konsument ma możliwość sprawdzenia, jak długo obowiązuje cena, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@garden-parts.cz
Wszystkie towary dostarczane są z dokumentem podatkowym lub fakturą VAT (wysłaną e-mailem w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki). Towar pozostaje w posiadaniu sprzedającego do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu. W przypadku anulowania zamówienia lub jego części przez dostawcę (np. towar jest wyprzedany) pieniądze lub odpowiednia ich część są niezwłocznie odsyłane na numer konta, z którego zostały przelane, chyba że uzgodniono inaczej.
Wszelkie zmiany i zmiany cen w sklepie internetowym są zastrzeżone. Oferta towarów wyświetlana na stronie wwwpl.garden-parts.net (w tym towarów promocyjnych, wyprzedaży i ulotek promocyjnych) obowiązują do wyczerpania zapasów lub utraty możliwości realizacji przez sprzedawcę. Cena obowiązuje w momencie składania zamówienia.

Metody Płatności:

• płatność gotówką przy odbiorze towaru w sklepie w miejscowości Česká Třebová
 • płatność przelewem na konto numer konta to CZ6620600000000001180365  BIC/SWIFT: CITFCZPPXXX (zł)
 • bramka płatnicza nieprzeznaczona dla klientów korporacyjnych - (karty firmowe nie będą akceptowane) - anulowanie opłaconych zamówień - kwota zostanie pomniejszona o 1% (prowizja GOPAY).
Na podstawie wyboru kupującego, sprzedający dostarczy towar w miejsce iw sposób wskazany przez kupującego w zamówieniu. Kupujący jest zobowiązany do odebrania dostarczonego w ten sposób towaru.

Anulowanie zamówienia przez kupującego – kupujący ma prawo odstąpić od zamówienia w dowolnym momencie przed wysyłką towaru bez ponoszenia jakichkolwiek kar. Rezygnacja musi być dokonana w formie pisemnej na adres info@garden-parts.cz
W przypadku nieprzyjęcia prawidłowo wysłanego i dostarczonego zamówienia, wymagane będzie zapłacenie kosztów transportu tytułem naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem obowiązków wynikających z zawartej umowy kupna-sprzedaży zgodnie z §2913 Kodeksu Cywilnego. Kod.

5. Odstąpienie od umowy przez kupującego będącego konsumentem

Zgodnie z § 1829 Kodeksu Cywilnego konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, lub od otrzymania ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem zakupu jest kilka rodzajów towaru lub towar składa się z kilku części (wystarczy wysłać w 14 dniu terminu). Jeśli kupujący zdecyduje się odstąpić w tym terminie i spełni poniższe warunki, zostanie mu zwrócona cena zakupu oraz koszty najtańszego oferowanego sposobu dostawy towaru od sprzedającego do kupującego. Zgodnie z § 1820 ust. 1 lit g) i § 1832 ust. 3, konsument jest odpowiedzialny za odstąpienie od umowy kupna zgodnie z § 1829 i nast. koszty związane ze zwrotem towaru. Uprawnienie to nie służy jako sposób załatwienia reklamacji towaru.
Jeśli zdecydujesz się wycofać w tym okresie, postępuj zgodnie z poniższymi warunkami:

Najpóźniej 14 dnia po odebraniu towaru należy wysłać sprzedającemu oświadczenie o zamiarze odstąpienia od umowy.
Formularz rezygnacji do pobrania w formacie PDF. Nie można go wykorzystać do zakupów w IČO.
Proszę wysłać go e-mailem na adres info@garden-parts.cz, a następnie dołączyć go do towaru.
Odesłać towar na własny koszt do sklepu Kubelkova 1789 Česká Třebová 56002, nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy.
Zalecamy odesłanie towaru, który wyślesz w ramach tego odstąpienia w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, towar nie powinien nosić śladów użytkowania, powinien być nieuszkodzony, kompletny (wraz z akcesoriami, kartą gwarancyjną, instrukcją itp.) oraz z dowodem zakupu. Nie wysyłaj towaru za pobraniem. Zalecamy ubezpieczenie towaru.
Pieniądze za towar oraz koszty najtańszego oferowanego sposobu dostarczenia towaru ze sklepu internetowego zostaną zwrócone przelewem na konto w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu wszystkich wydanych środków, zanim kupujący nie przekaże mu towaru.
Jeżeli wartość towaru uległa zmniejszeniu (nastąpiło częściowe zużycie lub zużycie towaru w wyniku obchodzenia się z towarem w sposób inny niż jest to konieczne ze względu na jego charakter i właściwości, towar jest niekompletny lub uszkodzony ), kupujący jest zobowiązany do zapłaty ewidentnie brakującej wartości.
Jeżeli przedmiotem zawartej umowy były usługi i rozpoczęto ich wykonywanie, to kupujący ma obowiązek zapłaty proporcjonalnej części ceny za zużyte usługi, jeżeli kupujący odstąpi od umowy.

Konsument nie może odstąpić od umowy:

Ponadto kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy w rozumieniu art. 1837 kodeksu cywilnego:
• świadczenia usług, jeżeli zostały spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca przed zawarciem umowy poinformował konsumenta, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy
• dostawa towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnych od woli przedsiębiorcy, i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy
 • dostawa towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem konsumenta lub dla jego osoby
 • dostawa towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami
 • naprawa lub konserwacja przeprowadzana w miejscu wskazanym przez konsumenta na jego żądanie; nie dotyczy to jednak kolejnych napraw innych niż wymagane lub dostawy części zamiennych innych niż wymagane
 • o dostawie Towaru w zamkniętym opakowaniu, którego Konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości zwrotu
 • dostarczenie nagrania audio lub wideo albo programu komputerowego, jeżeli naruszyło to ich oryginalne opakowanie
     • dostawa gazet, periodyków lub czasopism
     • zakwaterowanie, transport, wyżywienie lub wykorzystanie czasu wolnego, jeżeli przedsiębiorca świadczy te usługi w określonym terminie
zawarta na podstawie licytacji publicznej zgodnie z przepisami o licytacjach publicznych
     • dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały one dostarczone na nośniku fizycznym i zostały dostarczone za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca uprzedzając konsumenta, zawierając umowę, poinformował go, że w takim przypadku nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy

6. Odstąpienie od umowy przez dostawcę/sprzedawcę

Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w następujących przypadkach: towar nie jest już produkowany lub dostarczany lub cena dostawcy towaru uległa istotnej zmianie, lub nie jest możliwe dostarczenie towaru do sprzedawcy od dostawcy sprzedawcy po pierwotnie podanej cenie, również w przypadku oczywistego błędu w cenie towaru (tj. ceny wyraźnie różniące się od zwykłej ceny dla tego rodzaju/rodzaju towaru) .
Za oczywisty błąd w cenie towaru uważa się np. błędne podanie pierwszych trzech cyfr zamiast czterech; niższą cenę o jedną cyfrę (np. jedna cyfra „wypada” przy podawaniu ceny); wyraźnie niska cena towaru (np. cena niższa o 50% niż zwykle dla tego rodzaju i typu towarów, bez wskazania, że towar jest wyprzedażą lub innym wydarzeniem rabatowym); oraz inne oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki w opisie produktu, obrazie itp.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z kupującym w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania. Jeżeli kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie zwrócona na jego konto lub adres w możliwie najkrótszym czasie, w ciągu 10 dni roboczych, ale nie później niż 30 dni po anulowaniu zamówienia przez sprzedawca.

7. Prawa z tytułu wadliwego wykonania i gwarancji

Kupujący przed pierwszym użyciem produktu jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją użytkowania lub instrukcją obsługi oraz wszelkimi warunkami gwarancji, a następnie bezwzględnie stosować się do tych informacji, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że przedmiot ulegnie uszkodzeniu w wyniku niewłaściwego użytkowania i nie będzie mógł powoływać się na powstałą wadę w zakresie przysługującym mu z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady. Bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady rozpoczyna się z chwilą przejęcia rzeczy przez kupującego.
Zgodnie z § 2104 kupujący jest zobowiązany do jak najszybszego sprawdzenia towaru po jego odebraniu i upewnienia się co do jego właściwości i ilości. Jeżeli kupujący nie jest konsumentem i zostanie stwierdzona szkoda, spisuje się protokół szkody, a sprzedawca jest zobowiązany udzielić rozsądnego rabatu na dostawę lub dostarczyć inny wadliwy produkt. Późniejsze reklamacje mechanicznego uszkodzenia produktu nie będą już uwzględniane.
Na żądanie konsumenta sprzedawca jest obowiązany wystawić pisemne potwierdzenie zakresu i czasu trwania jego obowiązków w razie nienależytego wykonania

8. Czas na dochodzenie praw z tytułu wadliwego wykonania

Przy sprzedaży towarów konsumpcyjnych termin dochodzenia praw z tytułu nienależytego wykonania ustala się na 24 miesiące, ale dłuższy termin może być wyznaczony w karcie gwarancyjnej, na opakowaniu lub w reklamie. W przypadku udzielenia w ten sposób gwarancji dłuższej niż 24 miesiące, sprzedawca określi warunki i zakres przedłużenia gwarancji w formie oświadczenia w karcie gwarancyjnej lub w warunkach szczególnych, a jeżeli nie określono w ten sposób, przepisy Kodeksu Cywilnego Kodeksu Gwarancji Jakości. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady nie obejmuje normalnego zużycia przedmiotu (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem.
Przy wykonywaniu uprawnień z tytułu odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Konsumentowi przysługują następujące uprawnienia:
Prawo do nieodpłatnej naprawy towaru, prawo do dostarczenia nowego towaru lub wymiany jego części, przy czym prawo to może być wykonane, jeżeli dostawa nowego towaru lub jego części jest adekwatnym rozwiązaniem reklamacji w zakresie charakter wady. Przydatność do tych celów ocenia się na przykład na podstawie tego, że wady nie można usunąć przez naprawę lub że taka naprawa wydaje się rozwiązaniem nieopłacalnym finansowo lub czasowo. Konsument ma również prawo do dostarczenia nowego produktu lub wymiany jego elementu, jeżeli dotyczy to wady, którą można usunąć, ale produktu nie można używać z uwagi na ponowne występowanie wady (po naprawie – tj. jeżeli ta sama wada z tymi samymi objawami wystąpiła łącznie 3 razy i taka wada wystąpiła co najmniej dwukrotnie naprawiana) lub zastosować prawidłowo przy większej ilości wad.
Prawo odstąpienia od umowy – przysługuje w przypadku braku możliwości naprawy rzeczy oraz braku możliwości dostarczenia nowego towaru lub wymiany jego części (o ile spełnione są przesłanki tego prawa). Ponadto z prawa tego można skorzystać, jeżeli towar ma dużą liczbę wad lub nie może być prawidłowo używany z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie.
Rozsądny rabat od ceny zakupu: jeśli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa dostarczenia nowego naukowca bez wad, wymiany jego części lub naprawy przedmiotu, może żądać rozsądnej zniżki. Kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki, nawet jeśli sprzedawca nie może dostarczyć nowej rzeczy bez wad, wymienić jej części lub naprawić rzeczy, a także jeśli sprzedawca nie naprawi sytuacji w rozsądnym czasie lub jeśli usunięcie to spowodowałoby znaczne utrudnienia dla konsumenta.

Okres gwarancji i uprawnienia z niej wynikające dla wszystkich kupujących niebędących konsumentami obowiązują w zakresie określonym przez konkretnego importera lub producenta. Jeżeli importer lub producent tego nie określił, prawa wynikające z gwarancji jakości zgodnie z § 2113 i nast. Kodeks cywilny.

 9. Reklamacje (prawa z tytułu wadliwego wykonania)

Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych. Do tego terminu nie wlicza się czasu właściwego dla rodzaju produktu lub usługi niezbędnego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią inaczej na piśmie. Po bezskutecznym upływie tego terminu konsumentowi przysługują takie same prawa, jak w przypadku istotnego naruszenia umowy. Sprzedawca wystawia Konsumentowi pisemne potwierdzenie, które przesyła na adres e-mail Konsumenta, kiedy Konsument złożył reklamację, co ona zawiera i jakiego sposobu jej rozpatrzenia wymaga. Ponadto Sprzedawca wystawia Konsumentowi potwierdzenie, które przesyła na adres e-mail Konsumenta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu jej trwania. W przypadku odrzucenia reklamacji sprzedawca wystawi konsumentowi pisemne uzasadnienie tej odmowy.

Prawa z tytułu odpowiedzialności za wady przysługują sprzedawcy, u którego rzecz została zakupiona. Jeżeli jednak w karcie gwarancyjnej wskazany jest inny przedsiębiorca wskazany do naprawy, który znajduje się w siedzibie sprzedającego lub w miejscu położonym bliżej kupującego, kupujący skorzysta z prawa naprawy u przedsiębiorcy wyznaczonego do wykonania naprawy gwarancyjnej.

W przypadku wadliwego towaru wyślij go na nasz adres Kubelkova 1789 Česká Třebová 56002. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, możesz skontaktować się z naszym centrum obsługi klienta info@garden-parts.cz Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia sprzedawcy o wadliwym towarze po tym, jak staną się widoczne.

Reklamacje towaru – w przypadku, gdy kupującym jest konsument, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Ochronie Konsumentów.

Kupującemu przysługuje zwrot niezbędnych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady w bezwzględnie niezbędnej wysokości.

W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wady rzeczy Konsumentowi przysługuje również prawo do zwrotu niezbędnych kosztów tego odstąpienia.

10. Ochrona danych osobowych

Przestrzegamy ustawy nr 101/2000 Sb. w sprawie ochrony danych osobowych i informacji. Zarządzane przez nas dane osobowe są zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem.
Jeśli dokonujesz zakupu jako osoba fizyczna, podczas rejestracji wymagamy podania następujących informacji:
Imię i nazwisko
Adres do fakturowania i dostawy towarów
Połączenie telefoniczne
Adres elektroniczny (e-mail)
Jeśli dokonujesz zakupu jako osoba prawna, podczas rejestracji wymagamy podania następujących informacji:
Nazwa firmy (firma biznesowa)
Adres do fakturowania i dostawy towarów
IČO, DIČ
Połączenie telefoniczne
Adres elektroniczny (e-mail)
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w powyższym zakresie.

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji Ciebie jako kupującego, w celu realizacji i wykonania niezbędnych operacji księgowych oraz rozliczenia Twojej płatności za zakupiony towar, w celu prawidłowej dostawy towaru oraz w celu komunikacji z Ty.

Dokonując zakupów w sklepie internetowym www.pl.garden-parts.net wyrażasz zgodę na to, że możemy przekazywać dane osobowe naszych klientów w celu przesyłania wiadomości handlowych, prawidłowego transportu towarów, świadczenia usług konsumenckich kredytowych i podobnych celów osobom trzecim, a mianowicie usługodawcom wysyłającym wiadomości handlowe, usługom obsługi klienta, przewoźnikom, firmom ratalnym i firmom ubezpieczeniowym. Nie ma miejsca sprzedaż ani wypożyczanie danych osobowych na rzecz osoby trzeciej.

Kupując w tym sklepie internetowym, zgadzasz się na:

przetwarzanie i gromadzenie Twoich danych osobowych. w celach marketingowych. Kupujący może w każdej chwili bezpłatnie odwołać tę zgodę (żądać usunięcia niektórych swoich danych lub całkowitego usunięcia wszystkich swoich danych z bazy danych administratora), wysyłając e-mail na adres: info@garden-parts.cz
wysyłając ofertę handlową na Twój adres e-mail, adres pocztowy lub w formie wiadomości SMS. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości handlowych przez e-mail: info@garden-parts.cz

Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo ich poprawiania, uzupełniania, ma prawo ich zablokowania, może żądać wyjaśnienia i usunięcia stanu wadliwego, a wszystko to bezpłatnie pod adresem e-mail -adres e-mail info@garden-parts.cz O dalszym postępowaniu kupujący zostanie poinformowany e-mailem.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i ewentualnego rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej i wypełnienie zobowiązań sprzedającego wynikających z umowy kupna-sprzedaży bez przechowywania tzw. plików cookie na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę zgodnie z poprzednim zdaniem .

Wysyłanie wiadomości biznesowych przez e-mail

Zapisując się do newslettera, tj. podając adres e-mail, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail, w celu przesyłania korespondencji handlowej. Ponadto potwierdzasz, że przeczytałeś te warunki i zgadzasz się z nimi.
Zapisując się do newslettera, tj. podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych na Twój adres e-mail.
Zapisując się do newslettera, tj. podając adres e-mail, przyjmujesz do wiadomości, że w każdej chwili możesz bezpłatnie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych. Możesz samodzielnie zrezygnować z otrzymywania wiadomości (komunikacji biznesowej), klikając odpowiedni link na dole każdego e-maila informacyjnego lub napisz do nas e-mail na adres: info@garden-parts.cz z prośbą o rezygnację.
Zapisując się do newslettera, tj. podając adres e-mail, wyrażasz zgodę na przekazanie przez administratora danych osobowych danych osobowych podmiotom trzecim w celu przesyłania komunikatów handlowych. Podmioty te są wyłącznie dostawcami komercyjnych usług przesyłania wiadomości.

 

Zgodnie z postanowieniami art. 1820 ust. 1) lit. j) Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca informuje, że Konsument może zwrócić się do organu kontrolnego, jakim jest Czeska Inspekcja Handlowa, z pozasądową skargą. Czeska Inspekcja Handlowa rozpatruje pozasądowe rozpatrywanie reklamacji konsumenckich w sposób i na warunkach określonych właściwymi przepisami prawa.
Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
     • Drogi Konsumencie, jeśli uważasz, że wyrządziliśmy Ci krzywdę lub nie wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań, napisz na nasz adres e-mail info@garden-parts.cz
     • Jeśli nie uda nam się rozwiązać sporu bezpośrednio, na podstawie ustawy nr 378/2015 zmieniającej ustawę nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, masz również prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego.
     • Podmiotem (ADR) pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich między przedsiębiorcą a konsumentem jest Czeska Inspekcja Handlowa lub inny podmiot upoważniony przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu, patrz http://www.mpo.cz/ dokument169867.html.
     • W Czeskiej Inspekcji Handlowej konsument ma możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem formularza internetowego, dostępnego na stronie internetowej Czeskiej Inspekcji Handlowej: https://adr.coi.cz/cs.
     • Konsument może złożyć wniosek do Czeskiej Inspekcji Handlowej lub uprawnionego podmiotu nie później niż 1 rok od dnia, w którym po raz pierwszy skorzystał ze swojego prawa będącego przedmiotem sporu ze sprzedawcą.
     • Konsument może również złożyć wniosek za pośrednictwem unijnej platformy pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, która jest dostępna online pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main .home.show&lng=CS. Tylko konsument mieszkający w UE może tutaj złożyć wniosek do przedsiębiorcy mającego siedzibę w UE.
     • Jeżeli strony sporu nie są zadowolone z jakości pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego i uważają, że w toku postępowania naruszono Zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, mogą złożyć skargę na adres Ministerstwa Przemysłu i Handlu lub na adres e-mail adr@mpo.cz
     • W przypadku sporów transgranicznych Europejskie Centrum Konsumenckie Republiki Czeskiej pomaga konsumentom w uzyskaniu dostępu do odpowiedniego podmiotu w celu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich.
     • Strony ponoszą koszty związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich.
Informacja o postępowaniu z danymi osobowymi